Dod o hyd i gynghorydd ymddeoliad

Yn ôl i’r canlyniadau

Manylion y cwmni

Gwasanaethau'r cwmni

Mathau o gyngor a gynigir

 • Cynilion a buddsoddiadau cronfeydd pensiwn
 • Dewisiadau wrth dalu am ofal
 • Rhyddhau Ecwiti
 • Cynllunio ar gyfer treth etifeddiant
 • Ewyllysiau a phrofiant

Dulliau o gynnig cyngor

Yn bersonol
 • Yn eich cartref
 • Yn eu swyddfa neu swyddfeydd
 • Yn rhywle a gytunwyd
Ffôn
Ar Lein

Isafswm ffi i

£0

Isafswm maint y gronfa i

Dim isafswm ym maint y gronfa
Cyfarfod cychwynnol am ddim i

Lleoliadau cynghorwyr a swyddfeydd

Gwasanaethau Eraill

 • Buddsoddiadau moesol
 • Cyngor i alltudion y Deyrnas Unedig
 • Cyngor ariannol yn y gweithle

Swyddfeydd

Reeves Financial, Basepoint House,
Metcalf Way,
Crawley,
West Sussex,
RH11 7XX
Mynediad i’r anabl
Reeves Financial,
Hampton House,
High Street,
East Grinstead,
RH19 3AW
Reeves Financial,
On-line House,
50-56 North Street,
Horsham,
RH12 1RD
Mynediad i’r anabl
Reeves Financial, Independent House,
42 North Street,
Horsham,
West Sussex,
RH12 1RD
Mynediad i’r anabl
Reeves Financial, Independent House,
The Spinney,
Coombe Hill Road,
East Grinstead,
RH19 4LZ

Cynghorwyr

Mr Adam David Reeves
Mr Adam David Reeves
Mr Adam David Reeves
Mr Adam David Reeves

CwmnÏau eraill yr edrychoch arnynt

 1. Reeves Financial

Pa mor agos yw eich cynghorydd?

Mae gan nifer o gwmniau gynghorwyr nad ydynt yn gweithio o’r swyddfa drwy’r adeg ac wedi eu lleoli mewn gwahanol rannau o’r DU. Felly peidiwch â phoeni os yw cyfeiriad y cwmni’n ymddangos ymhell i ffwrdd, efallai y bydd cynghorydd wedi ei leoli yn ardal y cod post a nodwyd gennych. Fel arfer bydd cynghorwyr yn rhoi dewis i chi hefyd o ble i gyfarfod. Am ragor o gymorth i ddewis cynghorydd gweler ein canllaw.

Gwe-sgwrs

Directions

 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn, 8am i 3pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

Ar hyn o bryd mae’r gwasanaeth hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Default Status

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

WhatsApp Logo WhatsApp

 • Angen help i gael trefn ar eich dyledion, neu a oes gennych chi gwestiynau credyd neu eisiau arweiniad ar bensiynau?
  Ychwanegwch +44 7701 342744 i’ch Whatsapp ac anfon neges atom.

 • Ar gyfer popeth arall, cysylltwch â ni trwy Sgwrsio Gwe neu Ffonio.

Ar hyn o bryd mae’r gwasanaeth hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Ddim ar gael

Cysylltwch â ni

 • Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.
 • 0800 138 0555

 • Llun i Wener, 8am i 6pm
 • Dydd Sadwrn ar gau, Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau
 • Ein cyfeiriad e-bost cyffredinol yw enquiries@maps.org.uk.

 • Fel rheol byddwn yn ymateb i’ch ymholiad o fewn 48 awr ar ôl derbyn.