Sut hoffech chi gael eich cyngor? i

Chwiliwch drwy’n cyfeirlyfr o gynghorwyr rheoledig

Pam ddylid defnyddio cynghorydd ymddeoliad?

Gwyliwch y fideo byr hwn i weld sut y llwyddodd pobl i elwa wrth ddefnyddio cynghorwyr. (Lawrlwythwch sgript y fideo)

A ydych chi’n aelod o undeb neu grŵp affinedd arall?

Rhagor o resymau dros gymryd cyngor ariannol

 • Mae cynghorwyr ariannol wedi’u rheoleiddio er mwyn eich amddiffyn chi os aiff pethau o chwith.
 • Gallant ddewis cynnyrch gan ystod eang o ddarparwyr.
 • Gallant argymell gweithred sydd wedi ei deilwra ar eich cyfer chi a rhoi cymorth i chi beidio gwneud penderfyniadau costus.

Ein canllawiau, Ymddeoliad – pam ddylwn i gael cyngor?, Cwestiynau allweddol i’w gofyn i’ch cynghorydd, Beth i’w wneud os yw pethau’n mynd o chwith a Bydd talu am gyngor ariannol yn datgelu rhagior i chi.

Rhagor o resymau dros gymryd cyngor ariannol

Gwyliwch y fideo byr hwn i weld sut y llwyddodd pobl i elwa wrth ddefnyddio cynghorwyr. (Lawrlwythwch sgript y fideo)

 1. Mae cynghorwyr ariannol wedi’u rheoleiddio er mwyn eich amddiffyn chi os aiff pethau o chwith.
 2. Gallant ddewis cynnyrch gan ystod eang o ddarparwyr.
 3. Gallant argymell gweithred sydd wedi ei deilwra ar eich cyfer chi a rhoi cymorth i chi beidio gwneud penderfyniadau costus.

Ein canllawiau, Ymddeoliad – pam ddylwn i gael cyngor?, Cwestiynau allweddol i’w gofyn i’ch cynghorydd, Beth i’w wneud os yw pethau’n mynd o chwith a Bydd talu am gyngor ariannol yn datgelu rhagior i chi.

Dolen ddefnyddiol

Ein haddewid i chi

 • Cyngor ar ddyledion am ddim a diduedd, a sefydlwyd gan y llywodraeth
 • Ni dderbyniwn unrhyw dâl anogaeth na chomisiwn
 • Ni fyddwn yn cysylltu â chi na rhannu’ch manylion

Dewisiadau incwm ymddeol

Archwiliwch yr ystyriaethau allweddol wrth i chi nesáu at ymddeoliad, a chymharu opsiynau a chael arweiniad ar y camau nesaf.

Deall a chymharu opsiynau incwm ymddeol

Gwe-sgwrs

Nojs Html.

Directions

 • Llun i Wener, 8am i 8pm
 • Dydd Sadwrn, 9am i 1pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau
Default Status

Ffoniwch ni

Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.

0800 138 0555 *

 • Llun i Wener, 8am i 8pm
 • Dydd Sadwrn, 9am i 1pm
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

* Mae galwadau am ddim.